Arnhem, zomer 2015

Onze website hebben we een paar jaar verwaarloosd, we zijn op zoek naar een nieuwe lay-out en fatsoenlijke opbouw. Duurt langer dan verwacht...
Het bijwerken van de oude site is daardoor bijgevolg stil komen te liggen, het 'echte' werk gaat immers altijd voor!

De projecten die bijvoorbeeld nog een plek op de site moeten krijgen zijn o.a.:

"Kunst & Corporatie", een onderzoeksproject in opdracht van de Afdeling Kunst van de GBK bij woningcorporatie Vryleve in gemeente Rijnwaarden: kan onze manier van denken en werken bjidragen in het welvaren van de corporatie.
Momenteel zijn we onze schetsen hiervoor aan het uitwerken.


"PoŽziepad Park Immerloo", ontwerp en uitvoering van 12 gedichten aangebracht op boomstronken.

"Sonsbeek 2014", onze bijdrage aan het project First Art Kit van de GBK. Diverse tijdelijke installaties in en rond park Sonsbeek.


"Heet van de Naald!", zomer 2013, een werkplaats annex expositie annex ontmoetingsplek
waarin we de overeenkomsten en verschillen onderzochten tussen tatoeage en borduurwerk.
Een pilot met leden van Stadssociëteit De Kade leverde een serie intrigerende ontwerpen op,
tentoonsteld in de Van Ranzow-zaal in Dudok Arnhem.
Daarnaast presentaties tijdens de Nacht van de Mode en de Ftsssht!-tentoonstelling
van de GBK tijdens de MoBA.
Project wordt vervolgd nog, fantastisch om mee bezig te zijn!

...

...

"Though poppies grow": sept. 2012, kunstproject tijdens de Airborne-wandeltocht, in het kader
van Art Borne (Stg. Scarabee). Vanaf een hemelsblauwe replica van de Oude Kerk van
Oosterbeek deelden we 10.000 zakjes klaprooszaad uit. De klaproos, het symool voor
'hen die vielen'.

..

"Blauschwanstein": juni 2011, bijdrage aan beeldentuin in de St. Maartenskliniek, Nijmegen.

"Lucht": oktober 2010, bijdrage aan de manifestatie Olifant in Boa, Ede.

"Camminghaburen hangt de was buiten": voorjaar 2010 hebben we, nadat de benodigde financiën
rond waren, eindelijk het blijvende kunstwerk voor MFC Camminghaburen af kunnen leveren. Alle borduurwerken die we sinds 2007 gemaakt hebben n.a.v. bijdragen van bewoners hebben een plek gekregen in vijftien dubbelzijdige panelen die samen een aantal kamerschermen vormen.

"Lopend Vuurtje": september 2009 hebben we in Gendt, in opdracht van de Woonstichting Gendt,
een buitenbeeld geplaatst op de Essenpassage. Materiaal: brons, bladgoud en verf.

"Hello Goodbye": september 2009, vogelfollies in het Nederlands Openluchtmuseum.
Onze bijdrage aan de GBK-tentoonstelling die onderdeel uitmaakte van Made in Arnhem.

Kruudmoes is Vet Najaar 2009 zijn in de IJsselvallei naar meer dan 21.000 adressen mapjes met ansichtkaarten verstuurd. De kaarten verbeelden de 'gedroomde identiteit' van de IJsselvallei. De beelden, patronen, tekeningen, teksten, ontwerpen die we hiervoor gemaakt hebben, zijn op een website in een database ondergebracht, zodat iedereen in de IJsselvallei er ook vrijelijk over kan beschikken.

"Anatomische les": mei 2009 hebben we een geit beschilderd voor de Grote Geitenparade,
een initiatief van Stichting Beleven. De geiten hebben een tijd lang opgesteld gestaan op de Geitenkamp, onze geit staat er nog steeds, voor Topslagerij J.v. Egmond, Geitenkamp 42.
Met behulp van Peter Heins, Dierenkliniek Velperweg, en tekenaar Popesko hebben
wij hebben onze geit 'uitgekleed' in plaats van 'aangekleed'...

En, we houden 'm er nog even in: vGtO staat op de kaart!
Op de officiële Falk-VVV fietskaart voor het Rivierenland staan onze zitpijlen ingetekend.
Het levert een hilarische legenda op onder het kopje "regionale karakteristieken:

Zitpijl / Flèche de siège / Sitzpfeil / Sitting arrow. We zijn reeds in drie talen vertaald. Nu nog opgenomen worden in de Van Dale... Jammer dat de pijlen zelf inmiddels 'geruimd' zijn!

Naast de opdrachten blijven we ook zelfstandig, autonoom, enz. knutselen.

Reacties altijd welkom!

Met de hartelijke groeten,

vGtO
René Oudenhoven & Terry van Gurp

 

contact
nieuws &
werk in
uitvoering

statement